OVK- Obligatorisk
ventilationskontroll.

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. OVK besiktning är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall.

Vid en OVK besiktning kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har en omfattad ombyggnation utförts av systemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.

Om allvarliga fel upptäcks vid OVK besiktningen kan besiktningsmannen underkänna ventilationssystemet. Felet måste då åtgärdas av fastighetsägaren på utsatt tid av besiktningsmannen. Kommunens byggnadsnämnd kan utdöma ett vite om eventuella problem ej åtgärdas.

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet -God bebyggd miljö- och särskilt delmålet om -God inomhusmiljö-, där OVK besiktning spelar en viktig roll. Målet är att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt.

OVK
Besiktningsintervaller:
                                                                                            Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med S, F, FX-ventilation

Intervall 3 år     Behörighet N


Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med FT, FTX-ventilation

Intervall 3 år     Behörighet K


Flerbostadshus, kontorsbyggnader och
liknande med FT, FTX-ventilation

Intervall 3 år     Behörighet K


Flerbostadshus, kontorsbyggnader och
liknande med F, FX, S-ventilation

Intervall 6 år     Behörighet N


En- och tvåbostadshus med FX, FT,
FTX-ventilation

Intervall NY*     Behörighet N
* Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

OVK Besiktningsintervaller:

Byggnader                                                                                  Intervall                  Behörighet

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med S, F, FX-ventilation                                                         3 år                            N

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med FT, FTX-ventilation                                                        3 år                            K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och
liknande med FT, FTX-ventilation                                      3 år                            K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och
liknande med F, FX, S-ventilation                                      6 år                            N

En- och tvåbostadshus med FX, FT,
FTX-ventilation                                                                         NY*                            N

* Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

SVM modellen, en stor skillnad vid OVK

Skorstens- & Ventilationsmästarna 


010-182 17 00

mail@svm.nu

OK

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål.