Energideklaration.

En energideklaration är en kontroll av byggnaders energianvändning som visar hur en byggnad förbrukar energi och klassificerar den enligt en skala som tagits fram och finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6).   

Fastighetsägare som hyr ut är skyldiga att visa en energideklaration som inkluderar bland annat energiprestanda till den som ska hyra eller köpa bostaden. Även hemelektronik och vitvaror energideklareras. En lag skrevs år 2006 med syftet att positivt verka för positiv inomhusmiljö som från ett samhälleligt perspektiv påverka hela planetens natur och miljö långsiktigt. Energideklaration är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas av:


 • Den som äger en byggnad som ofta besöks av allmänheten
 • Den som bygger nytt
 • Den som hyr ut


I flerfamiljsbostäder ska energideklarationens sammanfattning finnas på en central plats där människor passerar på ett väl synligt sätt. Exempelvis på anslagstavlan i trappuppgången och/eller bostadsrättsföreningens hemsida på internet.

Det är föreningen som är ansvarig för att upprätta en energideklaration och det är den boende som är ansvarig för att dess lägenhet har särskild information om den egna lägenhetens energiprestanda. Det finns även relevant kringinformation i energideklarationen, exempelvis:


 • Info huruvida OVK va genomförd vid tillfället för genomförandet av energideklarationen
 • Info om huruvida en radonmätning var genomförd


För att vara förberedd inför försäljning eller uthyrning måste du genomföra besiktningen innan den nya boende flyttar in. Deklarationen måste vara genomförd innan inflytt och ansvaret ligger på säljaren / uthyraren. 

När en ny byggnad byggs är det byggherren som, inom två år efter att byggnaden tas i bruk, är ansvarig för att utföra besiktningen som ger en energideklaration. Även om information kring byggnadens energianvändning, prestanda och tekniska lösningar finns i ritningar och projektering av byggnaden så behövs besiktningen och deklarationen som ett kvitto och garanti att värdena är kontrollerade av en energiexpert. Energideklarationen innehåller information om:


 • Hur stor yta som normalt uppvärms
 • Hur mycket energi som används för byggnaden
 • Uppvärmning
 • Komfortkyla
 • Tappvarmvatten
 • Fastighetsel
 • Lista med förslag till åtgärder för att förbättra energianvändningen
 • Är radonmätning gjord? I så fall finns den med i deklarationen


Energiprestanda är en av de viktigaste deklarationspunkterna. Den visar hur stor energiåtgången är per kvadratmeter och år (kWh / [kvm x år]).

En person som ska köpa eller hyra en bostad har rätt att se en energideklaration. Därför är det viktigt att bostadsägaren har en godkänd och riktigt utförd energideklaration. En aspekt som avses med deklarationen är att möjliggöra jämförelser mellan olika byggnader och att gradering, resultat är objektivt jämförbara.

Skorstens- & Ventilationsmästarna 


010-182 17 00

mail@svm.nu

OK

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål.