Sotning.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestäms av varje kommuns lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen / ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. För att se vilka intervall som gäller i din kommun hänvisar vi till kommunens lokala föreskrifter för rengöring (sotning).

Avgifterna för sotning baseras på den taxa som var kommun har beslutat. (Kommunens taxa gäller för lagstadgad sotning och inte för extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar). För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt sotar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi 

finns i området, som passar bättre, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i området, blir något dyrare eftersom vi då behöver åka dit en extra gång.

Skorstens- & Ventilationsmästarna 


010-182 17 00

mail@svm.nu

OK

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål.